کارگاه حضوری تندخوانی

 • جلسه اول

  توضیح و فایل‌های مورد نیاز تمرین روزهای اول تا ششم در این قسمت وجود دارد

 • جلسه دوم

  توضیح و فایل‌های مورد نیاز تمرین روزهای هفتم تا دوازدهم در این قسمت وجود دارد

 • جلسه سوم

  توضیح و فایل‌های مورد نیاز تمرین روزهای سیزدهم تا هجدهم در این قسمت وجود دارد

  • روز شانزدهم
 • جلسه چهارم

  در ادامه مسیر چه باید کرد!؟

کارگاه حضوری تندخوانی

روز شانزدهم

دانلود نرم افزار Lumosity

دانلود نرم افزار Speed Reading

برای ارسال نظر لطفا ابتدا وارد شوید

تماس با ما