دوره آموزشی فلاتر

 • فصل اول - مقدمات

  در این فصل با زبان برنامه نویسی دارت و فریمورک فلاتر آشنا خواهید شد.

  • فلاتر چیست؟
   13 دقیقه
 • فصل دوم - زبان برنامه نویسی دارت

  در این فصل زبان برنامه نویسی دارت را خواهید آموخت. با توجه به اینکه فلاتر فریمورک دارت هست حتما باید با این زبان آشنایی پیدا کنیم.

 • فصل سوم - فلاتر

  در این بخش به صورت کامل فلاتر را خواهیم آموخت.

تماس با ما